ENGLISH

სიახლეები

ადგილობრივი ინიციატივები განვითარებისთვის!

22 დეკემბერი, 2016

გამოცემა მომზადებულია მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის პროექტის ადგილობრივი ინიციატივები ადგილობრივი განვითარებისთვის გამოცდილების საფუძველზე. პროექტი 2014-2016 წლებში განხორციელდა ორგანიზაცია "პური მსოფლიოსთვის" ფინანსური მხარდაჭერით.
ის მიზანად ისახავდა განვითარების ხელშეწყობას ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით და შერჩეული პრობლემის მოგვარებაზე მიმართული კონკრეტული ინიციატივების განხორციელების გზით. გამოცემაში აღწერილია აჭარა, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლში სამიზნე დასახლებებში გამოვლენილი პრობლემები და მათზე რეაგირების ცალკეული შემთხვევები. მოქალაქეების მიერ დასახელებული პრობლემები ფართო სპექტრისაა, თუმცა შესაძლებელია გამოიყოს დასახლების ტიპისთვის და ცალკეული რეგიონისთვის დამახასიათებელი საკითხები.
მოსახლეობის მხრიდან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით ყველაზე დიდ გამოწვევას თითქმის ყველა სამიზნე დასახლებაში ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს. ადგილობრივი განვითარების პროცესში არანაკლებ პრობლემურია მოსახლეობის ინფორმირებულობის და სამოქალაქო ცნობიერების დონე, ასევე საერთო საქმის გარშემო სათემო მობილიზაციის სირთულე.
აღსანიშნავია ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის გამოცდილების და რეგულარული კომუნიკაციის არქონა, ასევე უმეტეს შემთხვევაში უიმედობა და უნდობლობა, რომ ხელისუფლება მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებზე რეაგირებას მოახდენს. სამიზნე რეგიონებიდან მიღებული პრობლემების და მათზე რეაგირების გამოცდილების საფუძველზე შეიძლება გამოვყოთ რამდენიმე საკითხი, რომლებიც მნიშვნელოვანია ადგილობრივი განვითარებისთვის და აუცილებელია თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის პრიორიტეტებში მოექცეს.
ასეთი საკითხებია ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდებისთვის განვითარების შესაძლებლობების შექმნა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული ძეგლების და უძრავი ქონების მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემის ინიცირება და ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარების ინოვაციური მეთოდების დანერგვა.


კონფერენცია "პოლიტიკა და რელიგია საქართველოსა და აზერბაიჯანში"

30 სექტემბერი, 2016

29 სექტემბერს, მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ორგანიზებით, საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, გაიმართა კონფერენცია "პოლიტიკა და რელიგია საქართველოსა და აზერბაიჯანში". კონფერენციაზე განხილული იყო რელიგიის თავისუფლების, სახელმწიფოსა და რელიგიური ორგანიზაციების ურთიერთმიმართების საკითხი და რელიგიური რადიკალიზმის ტენდენციები საქართველოსა და აზერბაიჯანში. კონფერენცია ჩატარდა პროექტის "რელიგია, სახელმწიფო და საზოგადოება" ფარგლებში, დემოკრატიის ეროვნული ფონდის (NED) ფინანსური მხარდაჭერით.


TiIME FOR A NEW SECURITY ARCHITECTURE FOR NATO AND EASTERN NEIGHBOURS

29 სექტემბერი, 2016

This policy paper was produced in the framework of the Project Security Alert on the EU's Eastern Doorstep, by the Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development/CIPDD (Georgia), in partnership with the Foreign Policy Association (Moldova) and the NGO Promotion of Intercultural Cooperation (Ukraine). The project is supported by the EaP CSF Re-granting Scheme. The aim of the project is to raise awareness about the EaP security challenges and to develop a comprehensive vision for the region. This publication has been produced with the assistance of the European Union.


TiIME FOR A NEW SECURITY ARCHITECTURE FOR NATO AND EASTERN NEIGHBOURS

29 სექტემბერი, 2016

This policy paper was produced in the framework of the Project Security Alert on the EU's Eastern Doorstep, by the Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development/CIPDD (Georgia), in partnership with the Foreign Policy Association (Moldova) and the NGO Promotion of Intercultural Cooperation (Ukraine). The project is supported by the EaP CSF Re-granting Scheme. The aim of the project is to raise awareness about the EaP security challenges and to develop a comprehensive vision for the region. This publication has been produced with the assistance of the European Union.


FOREIGN POLICY AND PRACTICE ON GLOBAL ARENA OF THREE SOUTH CAUCASUS STATES The Evidence from Voting in the UN Ceneral Assembly

04 აგვისტო, 2016

The paper was produced in the framework of the Project of the Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development Foreign Policy and Practice on Global Arena of Three South Caucasus States: the Evidence from Voting in the UN General Assembly' in partnership with the Regional Center for Strategic Studies (Georgia).
by Leila Alieva, Tamar Pataraia and Ivane Kechakmadze
The paper was produced in the framework of the Project of the Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development Foreign Policy and Practice on Global Arena of Three South Caucasus States: the Evidence from Voting in the UN General Assembly' in partnership with the Regional Center for Strategic Studies (Georgia).
The project is supported by the Black Sea Trust for Regional Cooperation and Robert Bosch Stiftung The aim of the project is to identify prospects of cooperation between the three South Caucasus states in the area of foreign and security policy through fostering open debates between experts and academicians from the three states concerning the foreign policy decision making practice of these countries in the framework of international organizations of global and regional coverage - UN and the EU.
The paper expores specifics of foreign and security policy of Georgia, Azerbaijan and Armenia as well as their commitments to human rights values through analyzing the voting record of the states on resolutions at the UN General Assembly Sessions during 1998-2013; also, examines South Caucasus states' practice in regards with the alignment with EU Common Foreign and Security Policy (CFSP) Declarations during 2008-2014 that they were invited to support since 2008.


Georgian Security: The Enemy at the Gates and the Enemy Within!

11 ივლისი, 2016

Georgian Security: The Enemy at the Gates and the Enemy Within ! by Tamara Pataraia, head of the European and Euro-Atlantic Co-operation Program at CIPDD

  https://drive.google.com/.../0B_Z0iuU9aFQqc0JUV3FlQU1za.../view...

‪#‎EasternPartnershipCivilSocietyForum

 

 


CIPDD`s new studies on security - Armenia, Azerbaijan and Georgia! Azerbaija`s Security Perceptions: Old Challenges with New Faces by Zaur Shiriyev, Academy Associate at the Royal Institute of International Affairs (Chatham House), UK

11 ივლისი, 2016

CIPDD`s new studies on security - Armenia, Azerbaijan and Georgia! Azerbaija`s Security Perceptions: Old Challenges with New Faces by Zaur Shiriyev, Academy Associate at the Royal Institute of International Affairs (Chatham House), UK

  https://drive.google.com/.../0B_Z0iuU9aFQqVlRaZDVPbEtUS.../view...
‪#‎Easternpartnershipcivilsocietyforum


CIPDD`s new studies on security - Armenia, Azerbaijan and Georgia!

11 ივლისი, 2016

CIPDD`s new studies on security - Armenia, Azerbaijan and Georgia! Armenian National Security: Drivers and Determinants of a "Small State" Startegy by Richard Giragosian, Founding Director of the Regional Studies Center (RSC), Armenia

https://drive.google.com/.../0B_Z0iuU9aFQqWFVNekZzblFuRjQ/view
‪#‎EasternPartnershipCivilSocietyForum 


მსოფლიო რელიგიათა კლუბის მეთხუთმეტე შეხვედრა.

08 ივლისი, 2016

22 ივნისს კავკასიურ ინსტიტუტში ჩატარდა მსოფლიო რელიგიათა კლუბის მეთხუთმეტე შეხვედრა. ლექციის თემა იყო იეზიდიზმი. პროექტის მონაწილეებისთვის ისაუბრა საქართველოში იეზიდთა სულიერი საბჭოს ლიდერმა, დიმიტრი პირბარმა.


Transparify-იმ CIPDD-ის გამჭვირვალობა მაქსიმალური 5 ვარსკვლავით შეაფასა

30 ივნისი, 2016

Transparify-იმ CIPDD-ის გამჭვირვალობა მაქსიმალური 5 ვარსკვლავით შეაფასა. ორგანიზაციის Transparify მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშში 47 ქვეყნის 200 ანალიტიკური არასამთავრობო ორგანიზაციის ფინანსური გამჭვირვალობაა შეფასებული. არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების შესახებ მათ მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე, Transparify-მ შეადგინა რეიტინგი, სადაც გამჭვირვალობის ხარისხის მიხედვით ორგანიზაციებს 0-დან 5 ქულამდე ( სადაც 5 ყველაზე გამჭვირვალეს ნიშნავს) აქვთ მინიჭებული

 


გამოკითხვა