ENGLISH

სიახლეები

არაფორმალური სოციალური ქსელების გავლენა და მნიშვნელობა არალეგალური მიგრაციული ნაკადების მართვაში

26 ოქტომბერი, 2017


სახელწოდება:
არაფორმალური სოციალური ქსელების გავლენა და მნიშვნელობა არალეგალური მიგრაციული ნაკადების მართვაში
პარტნიორები: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია & მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი
პროექტის აღწერა: სოციალურ აქტორების ურთიერთობები და ურთიერთქმედება სოციალური სტრუქტურის ფორმის და შინაარსის განმსაზღვრელია. ურთიერთქმედების მოდელები აყალიბებს სოციალური ქსელების სხვადასხვა ტიპის კონსტრუქტებს.სოციალურ ქსელში ჩართული თითოეული ადამიანი, სოციალური აგენტი არის მონაწილე მისი კვლავწარმოქმნის პროცესის. რაფორმალური სოციალური ქსელი შემოფარგლავს იმ ხალხს, ვინც ფაქტობრივად შეესაბამება ერთმანეთს.


ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე მიგრაციის და შრომითი მიგრანტების ფულადი გზავნილების ზეგავლენის მიმოხილვა

26 ოქტომბერი, 2017


სახელწოდება
:ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე მიგრაციის და შრომითი მიგრანტების ფულადი გზავნილების ზეგავლენის მიმოხილვა
პარტნიორები: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია & მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი
პროექტის აღწერა: დისკუსია იმიგრაციისა და შრომის მობილობის შესახებ გრძელდებოდა მრავალი ათწლეულის მანძილზე, უკანასკნელ წლებში კი ამ თემაზე დებატები მკვეთრად გაფართოვდა. ამას არაერთი მიზეზი აქვს, მათ შორის ძირითადია ის, რომ გლობალიზაციამ და დღემდე დახურული ან შეზღუდული საზღვრების გახსნამ განაპირობეს იმ ადამიანების რაოდენობის მუდმივი ზრდა, რომლებიც ტოვებენ თავიანთი წარმოშობის ქვეყანას, ცხოვრობენ და მუშაობენ საზღვარგარეთ.


იაპონიის საელჩოსა და კავკასიური ინსტიტუტის წარმომადგენლები ახალციხის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებს შეხვდნენ.

26 ივნისი, 2017

იაპონიის საელჩოსა და კავკასიური ინსტიტუტის წარმომადგენლები ახალციხის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებს შეხვდნენ. მხარეებმა ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ ისაუბრეს და სამომავლო გეგმები დასახეს.


მსოფლიო რელიგიების კლუბის მეექვსე სეზონი დაიწყო!

23 მარტი, 2017

მსოფლიო რელიგიების კლუბის მეექვსე სეზონი დაიწყო! 15 მარტს ჩატარდა სალექციო კურსის პირველი შეხვედრა. კლუბის სტუმარი იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოსოფოსი ლევან გიგინეიშვილი. ლექციის თემა : "რელიგიის მნიშვნელობა მორწმუნის და ათეისტისთვის". შეხვედრის პირველი ნაწილი დაეთმო მოხსნებას, შესვენების შემდეგ კი გაიმართ დისკუსია.


"ადგილობრივი თემი და ხელისუფლება განვითარებისთვის" ფარგლებში მიმდინარეობს პირველი სამუშაო შეხვედრა

23 მარტი, 2017


"ადგილობრივი თემი და ხელისუფლება განვითარებისთვის" ფარგლებში მიმდინარეობს პირველი სამუშაო შეხვედრა ოთხი მუნიციპალიტეტის - ახალციხის, ბოლნისის, ხაშურის და შუახევის - წარმომადგენლებთან.


ისლამი, პოლიტიკა და იდენტობა პანკისში

26 იანვარი, 2017

წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებისა და " გლობალური ისლამის" აღზევების ფონზე პანკისის ხეობაში რელიგიური ტრანსფორმაციის ძირითადი თავისებურების შესწავლის შედეგებს.

 


რელიგიური პლურალიზმი, ექსტრემიზმი და დემოკრატია:

26 იანვარი, 2017

  რელიგიური პლურალიზმი, ექსტრემიზმი და დემოკრატია:   მონიტორინგი და დებატები

 

 


რელიგიური პლურალიზმი, ექსტრემიზმი და დემოკრატია: მონიტორინგი და დებატები

26 იანვარი, 2017

საქართველოში რელიგიური გაერთიანების წარმომადგენლების შეხედულებების და განცხადებების მონიტორინიგი ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის შესახებ.
მუსლიმური თემი საქართველოში


რელიგიური პლურალიზმი, ექსტრემიზმი და დემოკრატია: მონიტორინგი და დებატები

26 იანვარი, 2017

საქართველოში რელიგიური გაერთიანების წარმომადგენლების შეხედულებების და განცხადებების მონიტორინიგი ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის შესახებ.
მუსლიმური თემი საქართველოში 


"ადგილობრივი ინიციატივები განვითარებისთვის" შემაჯამებელი შეხვედრა.

23 დეკემბერი, 2016

23 დეკემბერს 11:00-14:30 სასტუმრო ბეთსი  "მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტმა"  გამართა პროექტის - "ადგილობრივი ინიციატივები განვითარებისთვის" შემაჯამებელი შეხვედრა.
პროექტი "ადგილობრივი ინიციატივები განვითარებისთვის" 2014-2016 წლებში ორგანიზაცია "პური მსოფლიოსთვის" მხარდაჭერით საქართველოს ოთხ სამიზნე რეგიონში - აჭარა, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი და შიდა ქართლი - განხორციელდა. საქმიანობის მიზანს სამიზნე დასახლებების განვითარებაში წვლილის შეტანა წარმოადგენდა, ადგილობრივი მოსახლეობის მობილიზაციის და შერჩეული პრობლემის მოგვარებაზე მიმართული კონკრეტული ინიციატივების განხორციელების გზით.
შეხვედრაზე წარმოდგენილი იქნა პროექტის შედეგები, ძირითადი მიგნებები და გაიმართა დისკუსია. ასევე პროექტის ფარგლებში მომზადებული ოთხი დოკუმენტური ფილმის ჩვენება.
შეხვედრაზე დისკუსია გაიმართა შემდეგ საკითხებზე: მცირე დასახლებების პრობლემები, უძრავი ქონების და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემის მნიშვნელობა, ინფრასტრუქტურული პრობლემები და ინოვაციური მეთოდები, ახალგაზრდული საკითხები მუნიციპალიტეტებში და მათზე რეაგირების მნიშვნელობა.

 


გამოკითხვა